Μυωπία

Στην μυωπία οι εισερχόμενες ακτίνες σχηματίζουν είδωλο μπροστά από τον αμφιβληστροειδή επειδή ο κερατοειδής είναι περισσότερο κυρτός από όσο χρειάζεται ή επειδή ο οφθαλμός έχει μεγαλύτερο αξονικό μήκος. Σαν αποτέλεσμα τα αντικείμενα που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση εμφανίζονται θολά. Με την μέθοδο της Laser Διαθλαστικής Χειρουργικής ή με τη μέθοδο ICL μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα αυτό του οφθαλμού και να επιστέψουμε στον ασθενή να απαλλαγεί από την ανάγκη των γυαλιών του.

Υπερμετρωπία

Στην υπερμετρωπία, οι εικόνες σχηματίζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή επειδή ο κερατοειδής δεν είναι αρκετά κυρτός ή επειδή ο οφθαλμός δεν έχει επαρκές αξονικό μήκος. Σαν αποτέλεσμα τα κοντινά αντικείμενα εμφανίζονται θολά. Με την μέθοδο της Laser Διαθλαστικής Χειρουργικής ή με τη μέθοδο ICL μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα αυτό του οφθαλμού και να επιστέψουμε στον ασθενή να απαλλαγεί από την ανάγκη των γυαλιών του.

Αστιγματισμός

Στον αστιγματισμό ο κερατοειδής έχει ασύμμετρες καμπυλότητες. Οι ακτίνες φωτός αντί να εστιάζουν σε ένα σημείο, συγκλίνουν σε μία γραμμή μπροστά ή πίσω ή μπροστά και πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Ο αστιγματισμός μπορεί να συνδυάζεται με μυωπία ή υπερμετρωπία. Αποτέλεσμα είναι μία διαστρεβλωμένη εικόνα των πραγμάτων. Με την μέθοδο της Laser Διαθλαστικής Χειρουργικής ή με τη μέθοδο ICL μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα αυτό του οφθαλμού και να επιστέψουμε στον ασθενή να απαλλαγεί από την ανάγκη των γυαλιών του.

Πρεσβυωπία

Η πρεσβυωπία μοιάζει με την υπερμετρωπία καθώς σε αυτή την περίπτωση διατηρούμε ικανοποιητική μακρινή αλλά όχι καλή κοντινή όραση. Εμφανίζεται μετά την ηλικία των 45 ετών σε γυναίκες και άντρες και όσο περνούν τα χρόνια αυξάνεται μέχρι την ηλικία των 55 ετών οπότε και σταθεροποιείται. Ο πλέον σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας είναι η μέθοδος KAMRA .