• Close up of an eye and vision test chart

Το Κέντρο Όρασης Ηπείρου προσφέρει τη δυνατότητα σύγχρονων εξετάσεων με τελευταίας γενιάς ιατρικά μηχανήματα βοηθώντας στην σωστή και έγκαιρη αντιμετώπισή όλων  των οφθαλμικών παθήσεων.

Φλουραγγειογραφία-FAG < Heidelberg HRA II >

H αποτύπωση των αλλαγών στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς σε διάφορες οφθαλμικές παθήσεις είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του ασθενή. Χορηγώντας ένα φάρμακο που χρωματίζει τα αγγεία του ματιού διαπιστώνουμε αν υπάρχουν διαρροές ή άλλα προβλήματα.

Είναι απαραίτητη μέθοδος εξέτασης των βλαβών που προκαλεί στον οφθαλμό ο σαχαρώδης διαβήτης και η ηλικιακή εκφύλιση της ώχρας ώστε να αποφασιστεί η σωστή θεραπεία.

Αγγειογραφία OCTA < Optopol - Copernicus REVO >

Η αγγειογραφία οπτικής συνοχής ή OCTA, είναι μια νέα, μη επεμβατική μέθοδος για την οπτική απεικόνιση του αγγειακού συστήματος του αμφιβληστροειδούς. Ενώ η κλασσική αγγειογραφία (φλουοροαγγειογραφία) απαιτεί έγχυση χρωστικής σε μία φλέβα του χεριού, η αγγειογραφία OCTA  χρησιμοποιεί μόνο οπτικό φως και απαιτεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα ώστε να απεικονίσει τα αγγεία και τις αλλοιώσεις τους στο μάτι.

Οπτική Τομογραφία- OCT < Optopol - Copernicus REVO >

Η τομογραφία οπτικής συνοχής  (OCT) έχει εξελιχθεί σε απαραίτητο εργαλείο παρακολούθησης των βλαβών στην ωχρά κηλίδα και στο οπτικό νεύρο. Σε πολλές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς όπως η ηλικιακή εκφύλιση ή η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια  αλλά και σε βλάβες του οπτικού νεύρου όπως το γλαύκωμα ή η οπτική νευρίτιδα δίνει απευθείας εικόνα της ανατομίας σε βάθος και συμβάλλει στην διάγνωση αλλά την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας μέσω σύγκρισης διαδοχικών εξετάσεων.

oct scans

Τοπογραφία κερατοειδούς < Ziemer - Galilei >

Η απεικόνιση της κανονικότητας της πρόσθιας αλλά και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή έχει μεγάλη σημασία στον προεγχειρητικό έλεγχο του υποψήφιου για διαθλαστική χειρουργική, αλλά και για την παρακολούθηση παθήσεων όπως ο κερατόκωνος.

Τοπογραφία κερατοειδούς < Oculus – Pentacam >

Η απεικόνιση της κανονικότητας της πρόσθιας αλλά και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή έχει μεγάλη σημασία στον προεγχειρητικό έλεγχο του υποψήφιου για διαθλαστική χειρουργική, αλλά και για την παρακολούθηση παθήσεων όπως ο κερατόκωνος.

Οπτικά πεδία < Optopol 1000 >

H μελέτη του οπτικού πεδίου του οφθαλμού αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παρακολούθησης χρονίων νόσων όπως το γλαύκωμα αλλά και οξέων καταστάσεων όπως η οπτική νευρίτιδα.

Τομογραφία προσθίου θαλάμου < Zeiss - Visante >

Η ακριβής μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς σε όλη του την επιφάνεια και όχι μόνο κεντρικά, είναι βασικό στοιχείο της καταλληλότητας ή όχι ενός υποψήφιου για laser μυωπίας. Εξίσου σημαντική είναι η πληροφορία αυτή και για τη σωστή μέτρηση της πίεσης του οφθαλμού σε περιπτώσεις γλαυκώματος.
Η τομογραφία κερατοειδούς μας δίνει μια λεπτομερή απεικόνιση του πρόσθιου τμήματος με μεγάλη χρησιμότητα σε πλήθος παθήσεων του οφθαλμού.

Ενδοθηλιομέτρηση κερατοειδούς < Nidek - CEM 530 >

Η εκτίμηση της ποιότητας των κυττάρων του ενδοθηλίου στην εσωτερική επιφάνεια του κερατοειδούς,  είναι πολύ σημαντική για την πορεία προβλημάτων που μπορεί να επηρεάσουν την διαύγια του και άρα την ποιότητα όρασης.

nidek cem 530

Υπερηχογραφία οφθαλμού < Optikon - HiScan >

Η συσκευή υπερηχογραφίας είναι ίσως ο σημαντικότερος σύμμαχος του οφθαλμίατρου στην εξέταση ενός οφθαλμού όταν δεν μπορούμε να απ’ ευθείας με το φακό να δούμε το εσωτερικό του. Μια αιμορραγία σε ένα μάτι που πάσχει από διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια ή ένας αδιαφανής καταρράκτης μπορεί να εμποδίσει την εκτίμηση της κατάστασης του αμφιβληστροειδούς. Η υπερηχογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε τέτοιες καταστάσεις καθώς αποκαλύπτει τα στοιχεία εκείνα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε.

Τονογράφημα οφθαλμού < Zeimer - Pascal >

Η στιγμιαία μέτρηση της πίεσης του οφθαλμού με δεδομένα του προηγούμενου αιώνα δεν επαρκεί πλέον για την ορθή αξιολόγηση της. Tο τονόμετρο Pascal (Ziemer) εφαρμόζει σύγχρονη ελβετική τεχνολογία αξιοποιώντας το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο.  Έτσι η μέτρηση της πίεσης είναι αποτέλεσμα συνδυασμού δεκάδων μετρήσεων με τη μέγιστη ακρίβεια.

pascal

Παιδιατρική σκιασκόπια < Plusoptix >

H συνεργασία των μικρών παιδιών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Αναγκαία είναι η προσαρμογή του τρόπου εξέτασης στις ανάγκες των παιδιών. Με την συσκευή αυτή αποκτούμε εικόνα της διαθλαστικής κατάστασης του παιδιού από απόσταση αποφεύγοντας έτσι την ταλαιπωρία του.

Ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση < YANG >

Η αξιολόγηση της όρασης δεν αφορά μόνο την ανάγνωση στοιχείων σε συγκεκριμένη απόσταση. Η ποιοτική όραση είναι εξίσου σημαντική και αυτή αξιολογείται με την μέτρηση της ευαισθησίας του οφθαλμού στην αναγνώριση τόνων φωτεινότητας .

Contrast_Sensitivity_vs._Spacial_Frequency-

Αμπερομετρία οφθαλμού < Wave Sciences - WASCA >

Η ειδική αυτή συσκευή ελέγχει την πορεία του φωτός μέσα στον οφθαλμό μέχρι να φτάσει στον αμφιβληστροειδή, εκτιμώντας τα σφάλματα που δημιουργούνται και αξιολογώντας την τελική όραση του ασθενή.

Ποιοτικός έλεγχος δακρυϊκής στοιβάδας < ACUFOCUS - Acutarget HD >

Πραγματοποιώντας επάλληλες στιγμιαίες μετρήσεις της ποιότητας της όρασης η συσκευή ACUTARGET μας πληροφορεί για τη σταθερότητα και άρα την ποιότητα της δακρυικής στοιβάδας στην επιφάνεια του κερατοειδή. Έτσι καταφέρνουμε να να διακρίνουμε ασθενείς που χρειάζονται θεραπεία με τεχνητά δάκρυα είτε προσωρινά πριν μία επέμβαση, είτε λόγω παθήσεων που προκαλούν ξηροφθαλμία.

EKSETASEIS

Ποιοτικός Έλεγχος Όρασης < ACUFOCUS - Acutarget HD >

Η απλή μέτρηση της οπτικής οξύτητας ποτέ δεν είναι αρκετή να μας κατατοπίσει για τον τρόπο που πραγματικά βλέπει ένας ασθενής και άρα τι είναι αυτό που δεν τον ικανοποεί στη όρασή του. Η συσκευή ACUTARGET μας τροφοδοτεί με πρωτοποριακά δεδομένα όπως η παραστατική προσομοίωση της ποιότητας της όρασης με γρήγορο και εύκολο για τον ασθενή τρόπο. 

Έλεγχος καταρράκτη < Galilei – Acutarget >

Η διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι καταρράκτη έχει πάψει πια να αποτελεί υποκειμενική εκτίμηση. Χρησιμοποιώντας συσκευές Scheimpflug όπως το Galilei ή τη συσκευή Acutarget μπορούμε να έχουμε αντικειμενική εκτίμηση της πυκνότητας του κρυσταλλοειδούς φακού και αντικειμενική εικόνα της μεταβολής στην ποιότητα της όρασης. Έτσι η εξέλιξη του καταρράκτη μπορεί να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.