Ο Οφθαλμός

Τα μάτια είναι το πιο σημαντικό αισθητήριο όργανο. Μας καθοδηγούν σε κάθε εμπειρία. Όσο καλύτερα βλέπουμε τόσα περισσότερα έχει να μας προσφέρει η ζωή.

Η ευκρίνεια της όρασής μας εξαρτάται από τον τρόπο που οι εικόνες φθάνουν στον αμφιβληστροειδή, την εσωτερική επιφάνεια στο πίσω μέρος του ματιού. Ο κερατοειδής, ο φακός και το υαλοειδές σώμα διαθλούν τις ακτίνες του φωτός που μπαίνουν στον οφθαλμό ώστε να εστιάζονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον αμφιβληστροειδή στην ωχρά κηλίδα. Η ανατομική συνέχεια και η καλή κατάσταση κάθε στοιχείου συμβάλει στην καλή όραση.