Η επιλογή του χειρουργείου στο γλαύκωμα είναι η τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι σε μία ασθένεια –το γλαύκωμα- που αν αφεθεί χωρίς αντιμετώπιση μπορεί να τυφλώσει. Όταν η χρήση σταγόνων πλέον δεν επαρκεί, όταν τα laser δεν μπορούν να βοηθήσουν, τότε η χειρουργική επέμβαση είναι η μόνη λύση που μπορεί να ρυθμίσει την πίεση στον οφθαλμό.

Δύο είναι οι κύριες μορφές επέμβασης στο γλαύκωμα:

  • Τραμπεκουλεκτομή (Εικόνα)
  • Τοποθέτηση βαλβίδας

Μάθετε περισσότερα για το γλαύκωμα εδώ: Γλαύκωμα