, ,

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020

Τίτλος Ενίσχυση της επιχείρησης ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο
Φορέας Υλοποίησης ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ
Προϋπολογισμός 15.000
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19
Στόχοι – Αποτελέσματα Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας