Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

Εδώ, ο άνθρωπος είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα!