Επέμβαση Καταρράκτη

“….τα χρώματα έχουν γίνει αχνά….”

“….τα φώτα το βράδυ με ενοχλούν….”

“….οι λεπτομέρειες με δυσκολεύουν….”

Χαρακτηριστικά σχόλια ασθενών με καταρράκτη.