Βλεφαροπλαστική

Τα πιο κλασσικά αισθητικά πρόβλημα των βλεφάρων είναι η χαλάρωση του δέρματος των άνω βλεφάρων, οι μαύροι κύκλοι των κάτω βλεφάρων και οι ρυτίδες πέριξ αυτών. Λιγότερο συχνό πρόβλημα είναι η πτώση των όφρεων (φρυδιών). Από τη στιγμή που τα μάτια είναι το πιο εκφραστικό και αισθητικά σημαντικό σημείο του προσώπου, καταλαβαίνουμε την επίδραση τέτοιων αλλαγών στην συνολική μας εμφάνιση.

  • Η διόρθωση της χαλάρωσης του άνω βλεφάρου (γνωστή και ως δερματοχάλαση) λέγεται βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρου. Η επέμβαση αυτή γίνεται με τοπική αναισθησία και προτιμητέα με προσθήκη μέθης από ειδικό χειρουργό οφθαλμίατρο και μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες επεμβάσεις ταυτόχρονα όπως διόρθωση συνυπάρχουσας πτώσης βλεφάρου ή αφαίρεση ξανθελασμάτων. Η επούλωση της χειρουργικής τομής μετεγχειρητικά είναι άριστη.
  • Η διόρθωση των μάυρων κύκλων κάτω από τα μάτια γίνεται χειρουργικά είτε με τομή κάτω από τις βλεφαρίδες του κάτω βλεφάρου είτε από τη μέσα μεριά του βλεφάρου, λέγεται βλεφαροπλαστική κάτω βλεφάρου και διενεργείται από ειδικό χειρουργό οφθαλμίατρο. Κι εδώ ο συνδυασμός τοπικής αναισθησίας και μέθης είναι προτιμητέος. Η επούλωση της χειρουργικής τομής μετεγχειρητικά είναι άριστη.
  • Η πτώση του φρυδιού μπορεί να αντιμετωπισθεί χειρουργικά όταν είναι επιθυμητό, με ειδικές χειρουργικές τεχνικές – direct brow lift, mid forehead brow lift- υπό τοπική αναισθησία. Η επούλωση της χειρουργικής τομής μετεγχειρητικά είναι άριστη.