Διαθλαστική Χειρουργική

Κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι ξυπνούν σε ένα κόσμο ευκρίνειας χάρη στη LASER διαθλαστική χειρουργική. Φανταστείτε την ημέρα σας χωρίς να χρειάζεστε γυαλιά ή φακούς επαφής.