• επεμβάσεις epirusvisioncenter

Zeiss MEL 80

Το Κέντρο Όρασης Ηπείρου είναι το πρώτο κέντρο στην Ελλάδα που εξοπλίζεται με το τελευταίας γενιάς excimer laser της Zeiss. Το νέας γενιάς αυτό σύστημα περιλαμβάνει το MEL 80 excimer laser, τον αμπερομετρικό αναλυτή WASCA, τον τοπογραφικό αναλυτή TOSCA και την πλατφόρμα σχεδιασμού θεραπειών CRS MASTER.

Ταχύτερη θεραπεία, βελτιωμένη ακρίβεια
Τα προηγμένα χαρακτηριστικά του συστήματος laser κάνουν την θεραπεία γρήγορη και ασφαλή. Το MEL 80 χρειάζεται μόνο 16 sec για να διορθώσει 5 βαθμούς μυωπίας. Το ειδικό πρωτόκολλο λειτουργίας προστατεύει τον κερατοειδή και εξασφαλίζει ομαλή επιφάνεια θεραπείας.
Όλα υπό έλεγχο
Η αυτόματη καταγραφή και αναγνώριση της ίριδας και του σκληροκερατοειδούς ορίου εξασφαλίζουν ακριβή εντοπισμό της θεραπείας και συνεχή παρακολούθηση των πιθανών κινήσεων του οφθαλμού.
Εξατομικευμένη θεραπεία
Οι ασθενείς στο Κέντρο Όρασης Ηπείρου μπορούν να υποβληθούν σε πλήρως εξατομικευμένη θεραπεία, βασισμένη στο συνδυασμό δύο διαγνωστικών στοιχείων –Αμπερομετρίας και Τοπογραφίας ώστε τα ιδιαίτερα στοιχεία του κάθε οφθαλμού να λαμβάνονται υπ’ όψιν στο σχεδιασμό της θεραπείας.
Ασφαιρική θεραπεία
Ενσωματώνει τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα περί του ασφαιρικού σχήματος του κερατοειδούς ώστε να εξασφαλίζεται το πλέον φυσικό σχήμα του ιστού αυτού μετά τη θεραπεία.
Πλεονέκτημα: η ελαχιστοποίηση φαινομένων άλων και θάμβους.

Θεραπεία μετώπου κύματος (wavefront)

kataraktis

Αξιοποιεί τα στοιχεία απο την μελέτη της συμπεριφοράς του φωτός μέσα στον οφθαλμό. H αμπερρομετρική καταγραφή των εκτροπών υψηλής τάξεως έχει σημασία για την ποιότητα της όρασης μετεγχειρητικά. Ο χάρτης μετώπου κύματος είναι μοναδικός για τον κάθε οφθαλμό και καθοδηγεί το laser ώστε η θεραπεία να είναι μοναδική για τον κάθε ασθενή.
Πλεονέκτημα: H βελτίωση της ποιότητας όρασης

Θεραπεία τοπογραφίας

kataraktis

Χρησιμοποιούνται τοπογραφικά δεδομένα του κερατοειδούς ωστε να επιτυγχάνεται ομαλό σχήμα όταν η επιφάνεια έχει αλλοιωθεί π.χ. κατόπιν τραυματισμού.
Πλεονέκτημα: H επάνοδος του κερατοειδούς σε περίπτωση απώλειας του ομαλού σχηματός του.

Θεραπεία συντήρησης ιστού

kataraktis

Ειδικό πρωτόκολλο όπου διασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ιστού σε οφθαλμούς με πολλούς βαθμούς σφάλματος ή πολύ λεπτό κερατοειδή ενώ παράλληλα διατηρείται το φυσικό σχήμα του κερατοειδούς.