Δακρύρροια

Η δακρύρροια αποτελεί ένα πολύ κοινό σύμπτωμα που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους καθημερινά. Όταν η δακρύρροια είναι έντονη και συνεχής μπορεί να γίνει πολύ ενοχλητική για τον ασθενή, να προκαλέσει θόλωση όρασης και δερματίτιδα στα βλέφαρα, από το συνεχές σκούπισμα των δακρύων και σε ορισμένες περιπτώσεις να μειώνεται δραματικά η λειτουργικότητα του ασθενούς στη δουλειά του.

Τα αίτια της δακρύρροιας συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  1. Αυξημένη παραγωγή δακρύων λόγω συνεχούς ή διαλείποντος ερεθισμού του οφθαλμού. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται να αντιμετωπισθεί το υποκείμενο αίτιο, συνήθως μη χειρουργικά.
  2. Στένωση ή απόφραξη στο σύστημα αποχέτευσης των δακρύων. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει λεπτομερής και σωστή εκτίμηση για το επίπεδο της στένωσης ή απόφραξης. Η θεραπεία σε όλες τις στενώσεις είναι χειρουργική και γίνεται από κατάλληλα εξειδικευμένο χειρουργό οφθαλμίατρο.
  3. Υπάρχει χαλάρωση του κάτω βλεφάρου που δημιουργεί ανεπάρκεια στην κίνηση των δακρύων με αποτέλεσμα το μάτι να δακρύζει. Η αιτία είναι συνήθως ηλικιακή και η θεραπεία χειρουργική, από κατάλληλα εξειδικευμένο χειρουργό οφθαλμίατρο.