Εξέταση οπτικού πεδίου

Πολλές διαταραχές των ματιών και του εγκεφάλου μπορούν να προκαλέσουν απώλεια της περιφερικής όρασης και άλλες ανωμαλίες στον οπτικό τομέα. Οι εξετάσεις οπτικού πεδίου πραγματοποιούνται από οφθαλμίατρους για την ανίχνευση τυφλών σημείων (σκοτώματα) και άλλων ελαττωμάτων του οπτικού πεδίου, τα οποία μπορεί να αποτελούν πρώιμη ένδειξη διάφορων παθήσεων.

Το μέγεθος και το σχήμα ενός τυφλού σημείου προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις σχετικά με την παρουσία και τη σοβαρότητα των ασθενειών του οφθαλμού, του οπτικού νεύρου και των οπτικών δομών στον εγκέφαλο. Για παράδειγμα, η βλάβη του οπτικού νεύρου που προκαλείται από το γλαύκωμα δημιουργεί ένα πολύ συγκεκριμένο ελάττωμα οπτικού πεδίου.

Άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με τυφλά σημεία και ελαττώματα οπτικού πεδίου περιλαμβάνουν ασθένειες του αμφιβληστροειδούς, οπτική νευροπάθεια, όγκους εγκεφάλου και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Κατά τη διάρκεια μιας συνήθους οφθαλμολογικής εξέτασης, ο οφθαλμίατρος μπορεί να συστήσει εξέταση οπτικού πεδίου για να αξιολογήσει την πλήρη οριζόντια και κατακόρυφη περιοχή και την ευαισθησία της όρασης σας. Αυτά τα ‘’βασικά’’ αποτελέσματα εξέτασης οπτικού πεδίου μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθούν μελλοντικές αλλαγές στο οπτικό σας πεδίο.

Ένα αυτόματο περίμετρο

Αυτόματη περιμετρία

To αυτόματο περίμετρο είναι μια διαγνωστική συσκευή για την πραγματοποίηση εξέτασης οπτικού πεδίου.

Ενώ το κεφάλι σας είναι ακίνητο, ακουμπώντας το μέτωπο και το πηγούνι μέσα σε ένα μεγάλο θόλο που μοιάζει με μπολ, κοιτάζετε ευθεία στο κέντρο μια πηγή φωτός. Στη συνέχεια μικρά φώτα διαφορετικών εντάσεων αναβοσβήνουν σε τυχαία σημεία στο οπτικό σας πεδίο. Κάθε φορά που βλέπετε ένα από αυτά τα φώτα, πατάτε αμέσως ένα κουμπί.

Εάν δεν μπορείτε να δείτε τα φώτα σε ορισμένα σημεία του οπτικού σας πεδίου, τότε μπορεί να έχετε ένα τυφλό σημείο που πιθανόν να σημαίνει απώλεια όρασης.